You are here: Registracija > Registracija novog korisnika

Registracija novog korisnika

Registrirani subjekt može imati više korisnika Portala dobavljača.

Prvi registrirani korisnik postaje Administrator koji ima ovlasti za dodavanje ili brisanje ostalih korisnika.

Dva su načina registracije novog korisnika: od strane korisnika i od strane administratora.

 

1. Popunjavanje zahtjeva za registraciju od strane korisnika

 

Za dodavanje novog korisnika potrebno je popuniti zahtjev za registracijom do polja za unos OIB-a.

Nakon unosa OIB-a pojaviti će se obavijest da je subjekt već registriran sa opcijom Kontaktirajte svog administratora.

 

Klikom na opciju Kontaktirajte svog administratora otvara se prozor s unesenim kontakt podacima.

Klikom na opciju Pošalji šalje se obavijest na adresu e-pošte administratora za ovjeru novog korisnika.

 

 

Zahtjeve za novim korisnikom administrator može pregledati odabirom opcije Administracija korisnika u izborniku koji se otvara pozicioniranjem pokazivača miša na naziv prijavljenog korisnika i subjekta.

Na prikazanom ekranu administrator može prihvatiti, odbiti ili dodati novog korisnika.

 

 

2. Popunjavanje zahtjeva za registraciju od strane administratora

 

Administrator može registrirati novog korisnika klikom na opciju Administracija korisnika, upisati obvezne podatke označene s * te kliknuti na opciju Spremi.

 

 

Novi korisnik će potom dobiti na adresu e-pošte obavijest da je dodan kao korisnik i poveznicu za kreiranje zaporke kako bi dovršio postupak registracije.

Upute za administraciju korisnika možete pogledati na: