You are here: Prijava na Portal > Moj profil

Moj profil

Nakon prijave na Portal dobavljača, u gornjem desnom kutu vidljivo je ime i prezime prijavljenog korisnika te naziv subjekta.

Pozicioniranjem pokazivača miša na ime i prezime korisnika / naziv subjekta, otvara se padajući izbornik s listom opcija:

  • Moj profil - otvaraju se podaci uneseni prilikom registracije;
  • Poruke - otvara se prikaz svih poruka s natječaja i aukcija;
  • Promjena zaporke - otvara se ekran s poljima za unos nove zaporke;
  • Administracija korisnika- otvara se lista svih korisnika tvrtke dobavljača s opcijama dodavanja, brisanja ili prihvaćanja korisnika.