You are here: Prijava na Portal

Prijava na Portal

Nakon što je zaporka postavljena, korisnik se može prijaviti na Portal dobavljača.

 

Prilikom prijave potrebno je upisati korisničko ime1e-mail adresa koja je korištena prilikom registracije i zaporku te se klikom na opciju Prijava otvara početna stranica Portala dobavljača s pregledom poruka, natječaja i aukcija.

Moguće je promijeniti pregled poretka natječaja ili aukcija klikom na stupce u zaglavlju tablice.

Klikom na Pregledaj sve natječaje otvorit će se ekran s prikazom natječaja.

Filtriranje natječaja u polju Pretraga vrši se upisom bilo kojeg elementa koji sadrži tablica natječaja.

 

U podnožju ekrana Portala dobavljača nalaze se Upute za korištenje, FAQ, kontakt Korisničke podrške te opcija izmjene jezika (HR/EN/SR).

 

Video upute za prijavu na Portal dobavljača možete pogledati na: